Số/ký hiệu Số 413/ LMHTXVN - CSPT
Ngày ban hành 02/07/2021
Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012