Tổng kết 15 năm tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 212/ QĐ-TTg ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).
Pho-Thu-tuong-Vuong-Dinh-Hue-6252-155118

Tổng kết 15 năm tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển KTTT sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.
Việc tổng kết Nghị quyết phải tiến hành một cách toàn diện, các bộ, ngành, địa phương phải có báo cáo đầy đủ về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và thực trạng các loại hình HTX trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng; việc tổng kết Nghị quyết phải tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, đánh giá cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực và khảo sát tại các địa phương mang tính đại diện vùng, miền...
Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện việc tổng kết từ tháng 2/2019 đến tháng 9/2019.
Từ tháng 2/2019 đến cuối tháng 4/2019, các bộ, ngành: NN&PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam và tỉnh ủy/ thành ủy 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết của bộ, ngành, địa phương mình.
Tỉnh ủy/thành ủy 63 tỉnh, thành hoàn thiện và gửi báo cáo tổng kết Nghị quyết về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ KH&ĐT) trước ngày 15/5/2019, đồng thời gửi cho các bộ, ngành liên quan để tổng hợp.
Trung tuần tháng 9/2019, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ NN&PTNT, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết tại Hà Nội; hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương để thông qua và ban hành mới Nghị quyết Trung ương về phát triển KTTT, HTX trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các nội dung cho phù hợp với thực tiễn.
TBKD


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam