17 03
Chuyển đổi mô hình gắn với xây dựng thương hiệu

Khôi phục sản xuất nông nghiệp chủ lực của TP Hồ Chí Minh - Bài cuối:

Chuyển đổi mô hình gắn với xây dựng thương hiệu

Diện tích canh tác nông nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày càng thu hẹp còn nhu cầu về sản phẩm chất lượng cao ngày càng tăng...

Ngày 17/03/2022

17 03
Thích ứng và khôi phục sản xuất

Khôi phục sản xuất nông nghiệp chủ lực TP Hồ Chí Minh - Bài 2:

Thích ứng và khôi phục sản xuất

Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nông nghiệp vẫn được xác định là trụ đỡ của nền kinh tế, tại TP Hồ Chí Minh, sản xuất...

Ngày 17/03/2022

17 03
Co cụm vì dịch

hôi phục sản xuất nông nghiệp chủ lực của TP Hồ Chí Minh - Bài 1:

Co cụm vì dịch

Dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế song ngành nông nghiệp TP Hồ Chí Minh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp...

Ngày 17/03/2022