Số/ký hiệu 02-CTr/ĐĐ
Ngày ban hành 05/12/2022
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Chương trình hành động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Chương trình hành động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới