Số/ký hiệu 24-CTr/TU
Ngày ban hành 05/12/2022
Người ký Nguyễn Văn Quảng
Trích yếu Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành Đang cập nhật...
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Văn bản mới