01 08
Mùa mật ngọt từ rừng hoa sú vẹt

Mùa mật ngọt từ rừng hoa sú vẹt

Từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm, dưới tán rừng ngập mặn tại vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cây sú...

Ngày 01/08/2022