09 06
Đồng Văn xây dựng nhãn hiệu Lê địa phương

MỖI VÙNG QUÊ MỘT SẢN PHẨM

Đồng Văn xây dựng nhãn hiệu Lê địa phương

Cùng với cây Đào, Mận, Lê là cây ăn quả đặc trưng của huyện Đồng Văn được người dùng ưa chuộng. Vì vậy, trong tiến trình phát...

Ngày 09/06/2021