14 10
Muốn đi xa phải đi cùng nhau

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Muốn đi xa phải đi cùng nhau

Đó là suy nghĩ của anh Lưu Văn Toàn, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) khi kết nối các thành viên thành lập HTX chăn nuôi xanh Thái Bình. Sự thay đổi...

Ngày 14/10/2020