14 11
Kiện toàn các tổ quản lý, hợp tác xã thủy nông

Chiến lược phát triển thủy lợi miền núi phía Bắc

Kiện toàn các tổ quản lý, hợp tác xã thủy nông

Địa hình núi dốc, nhiều công trình thủy lợi vừa và nhỏ, nhân lực mỏng, thiếu trình độ chuyên môn khiến công tác quản lý công...

Ngày 14/11/2023

13 11
Nâng tầm sản vật quê hương

Nâng tầm sản vật quê hương

Cùng với tôm khô, cua biển, cây bồn bồn mọc hoang và con ba khía lấm bùn cũng góp phần làm nên danh tiếng của xứ Cà Mau; nhiều năm...

Ngày 13/11/2023