Số/ký hiệu 369/LMHTXVN-UBKT
Ngày ban hành 26/04/2023
Người ký Lê Văn Nghị
Trích yếu Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm - Gửi Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm - Gửi Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Văn bản mới