24 06
Hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi số

Bắc Giang:

Hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) thực hiện số hóa trong sản xuất, kinh doanh, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đang triển khai Đề án hỗ...

Ngày 24/06/2022

16 03
Các hợp tác xã nâng cao giá trị nông sản

Vị Thủy (Hậu Giang):

Các hợp tác xã nâng cao giá trị nông sản

Các HTX trên địa bàn huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) đã và đang tập trung sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị để nâng cao giá...

Ngày 16/03/2022