27 04
Hiệu quả mô hình lúa CSA

Hiệu quả mô hình lúa CSA

“Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu”(CSA) là hợp phần quan trọng của Dự án Cải thiện nông...

Ngày 27/04/2020

23 04
Phú Yên: Lắp đặt 7 bẫy đèn

Phú Yên: Lắp đặt 7 bẫy đèn

7 hợp tác xã nông nghiệp (HTX) trên địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên) sẽ được hỗ trợ bẫy đèn dự tính, dự báo bảo vệ thực vật...

Ngày 23/04/2020