24 06
Hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi số

Bắc Giang:

Hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) thực hiện số hóa trong sản xuất, kinh doanh, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đang triển khai Đề án hỗ...

Ngày 24/06/2022