18 05
Cần Thơ phát triển nông nghiệp 4.0

Cần Thơ phát triển nông nghiệp 4.0

Tại TP Cần Thơ, hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ 4.0, tiên tiến trên nền tảng IoT (Internet of Things) vào sản...

Ngày 18/05/2020

12 05
Nuôi tôm công nghệ '3 cao, 1 thấp'

Nuôi tôm công nghệ '3 cao, 1 thấp'

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thay thế ao đất truyền thống ở các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, TP.HCM ngày càng phổ biến, bởi mô hình cho...

Ngày 12/05/2020

27 04
Hiệu quả mô hình lúa CSA

Hiệu quả mô hình lúa CSA

“Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu”(CSA) là hợp phần quan trọng của Dự án Cải thiện nông...

Ngày 27/04/2020

23 04
Phú Yên: Lắp đặt 7 bẫy đèn

Phú Yên: Lắp đặt 7 bẫy đèn

7 hợp tác xã nông nghiệp (HTX) trên địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên) sẽ được hỗ trợ bẫy đèn dự tính, dự báo bảo vệ thực vật...

Ngày 23/04/2020