19 10
Chú trọng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chú trọng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của Việt Nam gắn với đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhất là bảo hộ chỉ...

Ngày 19/10/2021

18 08
Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

HTX tỉnh Quảng Ngãi:

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã làm cầu nối liên kết giữa nông dân với Trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng...

Ngày 18/08/2021