27 03
Máy sục khí Venturi cải tiến

Máy sục khí Venturi cải tiến

Tại HTX Nông ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng vừa diễn ra tập huấn "Hướng dẫn thiết kế, vận hành thiết bị sục khí...

Ngày 27/03/2020