27 03
Máy sục khí Venturi cải tiến

Máy sục khí Venturi cải tiến

Tại HTX Nông ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng vừa diễn ra tập huấn "Hướng dẫn thiết kế, vận hành thiết bị sục khí...

Ngày 27/03/2020

02 03
Nhân rộng mô hình hợp tác xã 4.0

Nhân rộng mô hình hợp tác xã 4.0

Chủ động tiếp cận và mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đưa máy móc vào thay thế lao động thủ công, nâng cao năng suất, tạo ra sản...

Ngày 02/03/2019