23 04
Phú Yên: Lắp đặt 7 bẫy đèn

Phú Yên: Lắp đặt 7 bẫy đèn

7 hợp tác xã nông nghiệp (HTX) trên địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên) sẽ được hỗ trợ bẫy đèn dự tính, dự báo bảo vệ thực vật...

Ngày 23/04/2020

27 03
Máy sục khí Venturi cải tiến

Máy sục khí Venturi cải tiến

Tại HTX Nông ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng vừa diễn ra tập huấn "Hướng dẫn thiết kế, vận hành thiết bị sục khí...

Ngày 27/03/2020