02 03
Nhân rộng mô hình hợp tác xã 4.0

Nhân rộng mô hình hợp tác xã 4.0

Chủ động tiếp cận và mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đưa máy móc vào thay thế lao động thủ công, nâng cao năng suất, tạo ra sản...

Ngày 02/03/2019