19 10
Chú trọng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chú trọng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của Việt Nam gắn với đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhất là bảo hộ chỉ...

Ngày 19/10/2021