Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
99-KH/ĐUK 20/02/2023 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và Chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”
97-KH/ĐUK 17/02/2023 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách
Số 1053-CV/ĐUK 08/02/2023 Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng
Số 114-BC/BTG 30/12/2022 Báo cáo dư luận xã hội tháng 12/2022
20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
280-CV/BTG 07/06/2022 Về việc tuyên truyền về "Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
150-KH/BTGTW 26/05/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
19/04/2022 Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị năm 2022 (ban hành kèm kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022)
34-KL/TW 18/04/2022 Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
03-HD/ĐUK 25/03/2022 Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
10/03/2022 Chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương
58-KH/BTCTW 28/02/2022 Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
06-KL/ĐUK 08/02/2022 Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"
517-CV/ĐUK 24/12/2021 Công văn 517-CV/ĐUK ngày 24/12/2021 về việc phát động Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
191-CV/BTG 26/11/2021 Công văn số 191-CV/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai công tác tuyên truyền