Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
176-CV/ĐU 09/09/2021 Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
1194-CV/BTGTW 16/08/2021 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
12-KL/TW 12/08/2021 Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
21-HD/BTGTW 11/08/2021 Tuyên truyền kỉ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
119-CV/BTG 26/07/2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
10-HD/BTGTW 21/06/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921-08/8/2021)
1004-CV/VPTW 14/06/2021 Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngày 12/6/2021
2502/MTTW-BTT 11/06/2021 Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022
139-CV/ĐU 31/05/2021 Rà soát, cập nhật, bổ sung, hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên và cập nhật dữ liệu đảng viên
585-CV/BTGTW 21/05/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
557-CV/BTGTW 19/05/2021 Đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Số 23 -KH/ĐUK 17/05/2021 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
98-CV/BTG 10/05/2021 Lập hồ sơ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên Giáo
230-CV/ĐUK 30/04/2021 Tài liệu gửi kèm Công văn số 230-CV/ĐUK về việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
29-BC/BTG 29/04/2021 Báo cáo tình hình dư luận xã hội tháng 4/2021