Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
119-CV/BTG 26/07/2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
10-HD/BTGTW 21/06/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921-08/8/2021)
1004-CV/VPTW 14/06/2021 Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngày 12/6/2021
2502/MTTW-BTT 11/06/2021 Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022
139-CV/ĐU 31/05/2021 Rà soát, cập nhật, bổ sung, hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên và cập nhật dữ liệu đảng viên
585-CV/BTGTW 21/05/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
557-CV/BTGTW 19/05/2021 Đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Số 23 -KH/ĐUK 17/05/2021 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
98-CV/BTG 10/05/2021 Lập hồ sơ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên Giáo
230-CV/ĐUK 30/04/2021 Tài liệu gửi kèm Công văn số 230-CV/ĐUK về việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
29-BC/BTG 29/04/2021 Báo cáo tình hình dư luận xã hội tháng 4/2021
43-TB/ĐUK 29/04/2021 Kết quả Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
07-CTr/ĐUK 29/04/2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
117-CV/ĐU 23/04/2021 Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử
115-CV/ĐU 22/04/2021 Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021