Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/04/2022 Xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục - Hướng dẫn dành cho người lao động
170/ LMHTXVN-TTTT 04/04/2022 Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, năm 2022 và Giải báo chí: "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022
160/LMHTXVN-TTTT 31/03/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Hợp tác xã - 11/4
1915/VPCP-NN 29/03/2022 Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của LMHTXVN trong năm 2022
107/TB-LMHTXVN 08/03/2022 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 và Chương trình công tác năm 2022 của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
3635/MTTW-BTT 07/03/2022 Chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022
67/TB-VPCP 04/03/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm2012
99/LMHTXVN-KHCN&MT 03/03/2022 Triển khai Chương trình 503
12/KH-UBKTr 02/03/2022 Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021
01/03/2022 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
61/NQ-LMHTXVN 24/02/2022 Về việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã đối với cấp ủy, chính quyền địa phương
186/QĐ-BTTTT 11/02/2022 Phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
02/BC-UBKTr 18/01/2022 Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát Liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2021
03/BC-UBKTr 18/01/2022 Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
09/NQ-LMHTXVN 13/01/2022 Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ tư, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025