Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2022/NĐ-CP 06/04/2022 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
04/04/2022 Xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục - Hướng dẫn dành cho người lao động
170/ LMHTXVN-TTTT 04/04/2022 Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, năm 2022 và Giải báo chí: "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022
160/LMHTXVN-TTTT 31/03/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Hợp tác xã - 11/4
1915/VPCP-NN 29/03/2022 Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của LMHTXVN trong năm 2022
107/TB-LMHTXVN 08/03/2022 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 và Chương trình công tác năm 2022 của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
3635/MTTW-BTT 07/03/2022 Chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022
67/TB-VPCP 04/03/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm2012
99/LMHTXVN-KHCN&MT 03/03/2022 Triển khai Chương trình 503
12/KH-UBKTr 02/03/2022 Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021
01/03/2022 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM
61/NQ-LMHTXVN 24/02/2022 Về việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của Hợp tác xã đối với cấp ủy, chính quyền địa phương
Số 409-CV/BTG 14/02/2022 Công văn về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
186/QĐ-BTTTT 11/02/2022 Phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số