Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/2022/QH15 11/01/2022 Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
số 896/ TB-LMHTXVN 15/12/2021 Thông báo Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2021
Số 426/QĐ-LMHTXVN 29/11/2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 829/LMHTXVN-TTTT 18/11/2021 Về việc Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19
Số 792/KH-LMHTXVN 10/11/2021 Kế hoạch Triển khai Cổng thông tin tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã
KH 786/KH-LMHTXVN 09/11/2021 Kế hoạch Tổ chức khoá đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển KTTT, HTX
Số 784/TB-LMHTXVN 09/11/2021 Thông báo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021
Số 747/KH-LMHTXVN 19/10/2021 Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
672/LMHTXVN-VP 27/09/2021 Cung cấp thông tin văn bản liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
630/LMHTXVN-CSPT 15/09/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 627/LMHTXVN-KTĐT 14/09/2021 Cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư và thương mại cho các HTX, liên hiệp HTX, THT sản xuất
Số 366/QĐ-LMHTXVN 14/09/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
105/NQ-CP 09/09/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 576/KH-LMHTXVN 25/08/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Số 1988/BHXH-TST 13/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ