Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1804/QĐ-Ttg 13/11/2020 Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
560/NQ-LMHTXVN 04/11/2020 Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 16, khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)
841/LMHTXVN-VP 03/11/2020 Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025
739/KH-LMHTXVN 02/10/2020 Tổ chức "Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016-2020"
580/LMHTXVN-XTTM 27/08/2020 Mời tham gia Hội chợ Quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã Coop-Expo 2020
277/TB-VPCP 06/08/2020 Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới
502/LMHTXVN-VP 29/07/2020 Tăng cường phóng chống dịch Covid-19
486/LMHTXVN-TCCB 23/07/2020 Công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
116/2020/QH14 03/07/2020 GIảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
435/LMHTXVN-TTTT 24/06/2020 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
293/TB-LMHTXVN 06/05/2020 Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 và thời gian tiếp theo
154/TB-VPCP 12/04/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 12/4/2020
233/LMHTX-VP 09/04/2020 Thực hiện chỉ đạo của thường trực LMHTXVN tại văn bản 212/LMHTXVN-VP ngày 31/3/2020
216/CTHĐ-LMHTXVN 03/04/2020 Chương trình hành động Thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
221/LMHTXVN-TTTT 03/04/2020 Tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam