Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
785/NQ-LMHTXVN 07/12/2023 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025
793/TB-LMHTXVN 17/10/2023 Thông báo về chức danh và chữ ký của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
số 700/KH-LMHTXVN 15/09/2023 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 854/NQ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025
662/KH-LMHTXVN 24/08/2023 Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023
609/LMHTXVN - CSPT 04/08/2023 Hướng dẫn hội thi cán bộ tư vấn giỏi và Giao lưu văn nghệ thể thao kỷ niêm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
612/NQ-LMHTXVN 28/07/2023 Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
597/KH-LMHTXVN 28/07/2023 Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/2/2023 của Chính phủ
Số 455-CV/BTG 14/07/2023 Công văn về triển khai công tác tuyên truyền
319/QĐ-LMHTXVN 11/07/2023 Công bố công khai Quyết toán chi NSNN quý 2 năm 2023 của Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
487/LMHTXVN-TTTT 23/06/2023 Kỷ niệm ngày quốc tế Hợp tác xã
591/QĐ-LMHTXVN 14/06/2023 Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2021
581/QĐ-LMHTXVN 14/06/2023 Công bố công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2023
19/CT-TTG 03/06/2023 Chỉ thị Về việc đẩy mạnh Chuyển đổi số trong khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã
390/LMHTXVN-TCCB 09/05/2023 Danh sách Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó Cụm, Khối thi đua hệ thống LMHTXVN 2023
367/LMHTXVN-UBKT 26/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát