Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81/LMHTXVN-CSPT 22/02/2021 Hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
19-CV/BTGTW 09/02/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị
167/QĐ-TTg 03/02/2021 Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025
45/CTrPH-UBDT-LMHTXVN 22/01/2021 Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021 Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
164-HD/BTGTW 08/12/2020 Tuyên truyền kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
1804/QĐ-Ttg 13/11/2020 Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
560/NQ-LMHTXVN 04/11/2020 Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 16, khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)
841/LMHTXVN-VP 03/11/2020 Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025
739/KH-LMHTXVN 02/10/2020 Tổ chức "Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, giai đoạn 2016-2020"
580/LMHTXVN-XTTM 27/08/2020 Mời tham gia Hội chợ Quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã Coop-Expo 2020
277/TB-VPCP 06/08/2020 Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới
502/LMHTXVN-VP 29/07/2020 Tăng cường phóng chống dịch Covid-19
486/LMHTXVN-TCCB 23/07/2020 Công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
116/2020/QH14 03/07/2020 GIảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác