Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
436/TTLMHTXVN-TTTT 28/06/2024 Kỷ niệm ngày quốc tế Hợp tác xã
282-CV/ĐĐ 06/05/2024 Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX-năm 2024
Số 296/TB-CQLMHTXVN 26/04/2024 Thông báo Tuyển dụng người làm việc vào biên chế Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam năm 2024
168/QĐ-CQLMHTXVN 15/04/2024 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán chi NSNN Quý I năm 2024 của Liên minh HTX Việt Nam
251/LMHTXVN-TTTT 10/04/2024 Giải báo chí
147/QĐ-CQLMHTXVN 03/04/2024 Công bố công khai quyết toán chi NSNN quý 1 năm 2024 của văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
19/03/2024 Đề cương tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024
174/CQLMHTXVN-TTXTTM 19/03/2024 Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa tại Lễ tôn vinh HTX tiêu biểu và trao giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2024 và diễn đàn HTX quốc gia năm 2024
173/KH-CQLMHTXVN 19/03/2024 Tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa tại Lễ tôn vinh HTX tiêu biểu và trao giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2024 và diễn đàn HTX quốc gia năm 2024
19/03/2024 File thiết kế Brandroll -Standee tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024
171/BTVLMHTXVN-TTTT 18/03/2024 Tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024
785/NQ-LMHTXVN 07/12/2023 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025
793/TB-LMHTXVN 17/10/2023 Thông báo về chức danh và chữ ký của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
số 700/KH-LMHTXVN 15/09/2023 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 854/NQ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021-2025
662/KH-LMHTXVN 24/08/2023 Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023