Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
294/LMHTXVN-TTTT 13/05/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
13/05/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021
277/LMHTXVN-TTTT 07/05/2021 Tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 và giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ ba, năm 2020 - 2021
89/TL-BTC 21/04/2021 Thể lệ giải báo chí toàn quốc: "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" Lần thứ ba, năm 2020 - 2021
232/LMHTXVN-CSPT 19/04/2021 Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ 2022 đối với Liên minh HTX cấp tỉnh
04 - HD/BTGTW 05/04/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
187/LMHTXVN-CSPT 02/04/2021 Tình hình phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
188/KH-LMHTXVN 02/04/2021 Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70/KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng
718/BKHCN-KHTC 31/03/2021 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN
172/LMHTXVN-TCCB 29/03/2021 Cụm, Khối thi đua của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
173/LMHTXVN-BanCSPT 29/03/2021 CV gửi các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TW; Tỉnh ủy, HĐND, UBND về Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI
121/QĐ-LMHTXVN 23/03/2021 Ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025
88/NQ-LMHTXVN 22/03/2021 Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai (nhiệm kỳ 2021 -2025)
138/LMHTXVN-TTTT 19/03/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam -11/4
19/03/2021 Đề cương tuyên truyền ngày Hợp tác xã Việt Nam 11-4-2021