Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
580/LMHTXVN-XTTM 27/08/2020 Mời tham gia Hội chợ Quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã Coop-Expo 2020
277/TB-VPCP 06/08/2020 Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh HTX Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới
502/LMHTXVN-VP 29/07/2020 Tăng cường phóng chống dịch Covid-19
486/LMHTXVN-TCCB 23/07/2020 Công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
116/2020/QH14 03/07/2020 GIảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
435/LMHTXVN-TTTT 24/06/2020 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
số 78-KL/TW 10/06/2020 Kết Luận của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025
293/TB-LMHTXVN 06/05/2020 Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 và thời gian tiếp theo
154/TB-VPCP 12/04/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 12/4/2020
233/LMHTX-VP 09/04/2020 Thực hiện chỉ đạo của thường trực LMHTXVN tại văn bản 212/LMHTXVN-VP ngày 31/3/2020
216/CTHĐ-LMHTXVN 03/04/2020 Chương trình hành động Thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
221/LMHTXVN-TTTT 03/04/2020 Tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam
03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam
219/LMHTX-TTTT 03/04/2020 Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
220/LMHTX-TTTT 03/04/2020 Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19