Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 462/LMHTXVN-KHHT 19/07/2021 Kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
Số 464/LMHTXVN-VP 19/07/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Số 452/KH-LMHTXVN 14/07/2021 Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
Số 23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số 413/ LMHTXVN - CSPT 02/07/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Số 68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
270/LMHTXVN-VP 04/05/2021 Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
401-CV/BTG 22/04/2021 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
398 - CV/BTGTW 20/04/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/2021
45/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Số 01-CT/TW 09/03/2021 Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
36-HD/BTCTW 20/01/2021 Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
số 78-KL/TW 10/06/2020 Kết Luận của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025
03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam
77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định về Tổ hợp tác