Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
270/LMHTXVN-VP 04/05/2021 Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
401-CV/BTG 22/04/2021 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
398 - CV/BTGTW 20/04/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/2021
45/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Số 01-CT/TW 09/03/2021 Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
36-HD/BTCTW 20/01/2021 Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
số 78-KL/TW 10/06/2020 Kết Luận của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025
03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam
77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định về Tổ hợp tác
1195-QĐ/UBKTTW 11/06/2019 Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với Đảng viên
3763/BKHĐT- HTX 05/06/2019 Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác
161/LĐCP 24/04/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa
136/HD- MTTW-BTT 22/04/2019 Tuyên truyền giám sát thực hiện Nghị quyết số 37 của BCT về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
212/QĐ-TTg 20/02/2019 Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể