Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1195-QĐ/UBKTTW 11/06/2019 Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với Đảng viên
3763/BKHĐT- HTX 05/06/2019 Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác
161/LĐCP 24/04/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa
136/HD- MTTW-BTT 22/04/2019 Tuyên truyền giám sát thực hiện Nghị quyết số 37 của BCT về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
212/QĐ-TTg 20/02/2019 Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
160/CĐ-TTg 11/02/2019 Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi2019
01/NQ-CP 01/01/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
439/TB-VPCP 23/11/2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
69/2018/QH14 08/11/2018 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2813/QĐ-BKHCN 27/09/2018 Quyết định phê duyệt Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"
1143/QĐ-TTg 12/09/2018 Quyết định Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã
336/TB-VPCP 04/09/2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương ĐÌnh Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiê
276/TB-VPCP 03/08/2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới
276/TB_VPCP 03/08/2018 Thông báo số 276/TB-VPCP: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam