Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 1988/BHXH-TST 13/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số 341/QĐ-LMHTXVN 12/08/2021 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 và quyết toán NSNN năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam
Số 79/QĐ-BCĐKTTT 09/08/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
1328/QĐ-TTg 23/07/2021 Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
478/LMHTXVN-KTr 23/07/2021 Về quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, LHHTX, tổ hợp tác và thành viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số 1034/QĐ-BTTTT 21/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy
Số 462/LMHTXVN-KHHT 19/07/2021 Kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
Số 464/LMHTXVN-VP 19/07/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Số 452/KH-LMHTXVN 14/07/2021 Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
Số 23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số 413/ LMHTXVN - CSPT 02/07/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Số 68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
270/LMHTXVN-VP 04/05/2021 Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
401-CV/BTG 22/04/2021 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
398 - CV/BTGTW 20/04/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/2021