26 05
Kinh tế Đức rơi vào suy thoái

Kinh tế Đức rơi vào suy thoái

Dữ liệu chính thức cho thấy Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã rơi vào suy thoái khi người tiêu dùng chi tiêu ít hơn do giá cả...

Ngày 26/05/2023