VCA ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024

Ngày 3/4, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ký ban hành Chương trình hành động số 216/CTHĐ- LMHTXVN về Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Chương trình hành động nhằm phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức thành viên trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.
Chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể như sau:
1, Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới, vai trò và lợi ích của KTTT, HTX mang lại cho thành viên, nền kinh tế- xã hội; tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, HTX nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…
2, Vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTTT, HTX góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước…
3, Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thành viên; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm…
4, Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trong khu vực KTTT, HTX và đối ngoại nhân dân…
5, Tăng cường củng cố các tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX các cấp, góp phần vào hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…
Trên cơ sở chương trình hành động này, Liên minh HTX tỉnh, TP, các Ban, đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả.
Chi tiết: Xem tại đây
Liên minh HTX Việt Nam


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam