Số/ký hiệu 43/2022/QH15
Ngày ban hành 11/01/2022
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Văn bản mới