Số/ký hiệu 99-QĐ/TW
Ngày ban hành 09/03/2023
Người ký Đinh Xuân Tùng
Trích yếu Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng