Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã nông nghiệp

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện cho kinh tế HTX phát triển; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý HTX… Đó là những giải pháp Vĩnh Phúc nỗ lực triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các HTX nông nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

HTX Nông nghiệp Đại Lải, thành phố Phúc Yên hoạt động tương đối hiệu quả.

Vẫn gặp khó dù có cơ chế hỗ trợ

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 230 HTX nông nghiệp, chiếm hơn 32% tổng số HTX trên địa bàn; trong đó, hơn 180 HTX đang hoạt động còn lại ngừng hoạt động chưa giải thể.
Tổng số lao động làm việc trong các HTX nông nghiệp đến tháng 9/2020 là hơn 83 nghìn người. Số lượng cán bộ quản lý các HTX gần 1.500 người, tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chỉ chiếm hơn 14%, còn lại là trung cấp, sơ cấp và chưa qua đào tạo.
Để tạo thuận lợi cho các HTX nông nghiệp phát triển, Vĩnh Phúc đã xây dựng, ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, như đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ HTX liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm; hỗ trợ phí mua bảo hiểm nông nghiệp…
Riêng tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn tỉnh từ năm 2004 đến nay đạt hơn 244 tỷ đồng.
Mặc dù có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tuy nhiên, qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, các HTX nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.
Tổng số vốn hoạt động của các HTX nông nghiệp mới đạt hơn 300 tỷ đồng; trong cả giai đoạn 2011 - 2020, số vốn tăng thêm của các HTX chưa đến 70 tỷ đồng. Doanh thu bình quân đạt hơn 900 triệu đồng/năm; lợi nhuận chỉ đạt trung bình 100 triệu đồng/năm. Có hơn 21% HTX phải ngừng hoạt động, nhiều hoạt HTX hoạt động cầm chừng, yếu kém, không hiệu quả.
Nguyên nhân được cho là do năng lực quản lý, điều hành của cán bộ quản lý còn hạn chế, hầu hết tuổi cao, chưa qua đào tạo nên thiếu năng động và nhạy bén với cơ chế thị trường. Cơ sở vật chất, nguồn vốn hoạt động của các HTX còn khó khăn, quy mô hoạt động nhỏ.
Nhiều HTX chuyển từ mô hình cũ sang mô hình mới hoạt động còn lúng túng, đa số các HTX hoạt động mang tính thời vụ, không có phương án, kế hoạch phát triển dài hạn…
Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Nhà nước còn thiếu tính khả thi. Kinh phí hỗ trợ hằng năm còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về tầm quan trọng của kinh tế HTX còn chưa đầy đủ, nên chưa thực sự quan tâm và tham gia phát triển kinh tế HTX…
Cần giải pháp tổng thể
HTX nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết sản xuất và gia tăng lợi nhuận cho nông dân; góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của người nông dân; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thành viên, đồng thời là cầu nối giữa Nhà nước với nông dân…
Để các HTX nông nghiệp thực sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho khu vực kinh tế nông thôn cần có chiến lược và giải pháp tổng thể, trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân coi phát triển HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
Tăng cường xử lý tài chính, tài sản, nợ đọng… để kiên quyết giải thể dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, các HTX hoạt động yếu, kém; rà soát, xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ các HTX tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất, đồng thời, vận động, hướng dẫn các HTX chưa chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 và thành lập các HTX kiểu mới tại các địa phương còn ít HTX.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý HTX; phát huy tốt vai trò của thành viên HTX trong tổ chức sản xuất, liên kết giữa các thành viên với thành viên, thành viên với HTX.
Tích cực hỗ trợ các HTX trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cũng như xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương để nhân rộng ra toàn tỉnh.
Theo Bài, ảnh: Nguyễn Khánh/ Báo Vĩnh Phúc


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam