Xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị nâng cao hiệu quả hoạt động HTX

Để nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và hỗ trợ HTX phát triển sản xuất, ngày 20/2/2019, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã ban hành quyết định số 37 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế hỗ trợ HTX, xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

Liên minh HTX Việt Nam đã tăng kinh phí xây dựng mô hình HTX từ 200 triệu đồng/HTX năm 2018 lên tối đa là 500 triệu đồng/mô hình năm 2019, trong đó HTX được hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu là 320 triệu đồng; đào tạo, bồi dưỡng là 30 triệu đồng; Liên minh HTX các tỉnh, thành phố thực hiện tư vấn, hỗ trợ là 30 triệu đồng; Tổ công tác thực hiện khảo sát, lựa chọn HTX, xây dựng dự án là 120 triệu đồng.

Trong năm 2019, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam xây dựng 63 mô hình HTX tại 62 tỉnh, thành phố; hỗ trợ 16 mô hình HTX phát triển sản xuất; 8 mô hình nhận chuyển giao công nghệ từ đề tài khoa học công nghệ. Trong số các mô hình HTX thành lập năm 2019 có 19 HTX trồng rau, củ quả; 16 HTX trồng lúa; 8 HTX nuôi trồng thuỷ sản; 5 HTX chế biến cà phê, hạt tiêu, hạt điều; 7 HTX chăn nuôi gia xúc, gia cầm; 7 HTX chế biến nông sản...

Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ mô hình HTX Phúc Sơn xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La phát triển theo mô hình chuỗi giá trị

Ông Phạm Công Bằng, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX (Liên minh HTX Việt Nam), cho biết năm 2019 Liên minh HTX Việt Nam đã thực hiện phân giao cho 59 tỉnh, thành phố với số vốn tín dụng là 330 tỷ đồng, cho vay 43 dự án tại 26 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 137 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương thực hiện ký hợp đồng cho 13 HTX vay vốn với tổng số tiền là 11,6 tỷ đồng và thực hiện tư vấn, hướng dẫn 31 HTX lập phương án vay vốn... Tổ chức 2 hội nghị tại miền Bắc và miền Nam để phổ biến, hướng dẫn HTX cơ chế cho vay và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh để tiếp cận nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hiệu quả.

“Việc hỗ trợ về vốn vay, thành lập mới mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị thời gian qua đã giúp cho đội ngũ cán bộ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, cán bộ, người lao động của khu vực kinh tế hợp tác, HTX được nâng lên, hiểu rõ được vai trò quan trọng và lợi ích của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất của HTX, tăng thu nhập cho thành viên, đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, điều tiết cung cầu thị trường và xây dựng thương hiệu của HTX”, ông Phạm Công Bằng cho biết.

Năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc của Liên minh HTX Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng dẫn để các HTX xây dựng được dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Tạo điều kiện cho các HTX vay vốn ưu đãi để mở rộng đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX và đơn vị thành viên; quan tâm đến chất lượng, nội dung, đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tế của các HTX. Hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa dây chuyền công nghệ cao trong sản xuất; xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham quan học tập kinh nghiệm và tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài nước để quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Từng bước hình thành Liên hiệp HTX trong lĩnh vực sản xuất chế biến kinh doanh chè; rau, củ quả; chăn nuôi, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chương trình theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, Chủ trương của Liên minh HTX Việt Nam và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh cho biết, năm 2020, Liên minh HTX Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng 27 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực tại 27 tỉnh, thành phố thuộc 9 cụm với kinh phí từ 1,5 đến 2 tỷ đồng/mô hình; hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho 63 HTX/63 tỉnh, thành phố với kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng/1 HTX; xây dựng vùng sản xuất sản phẩm quy mô lớn gồm chanh leo, xoài, hồ tiêu, hạt điều, vừng, chè... định hướng xuất khẩu cho các HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cho rằng, muốn đạt được mục tiêu đề ra, trước hết cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của hệ thống Liên minh HTX, đảm bảo các cán bộ tham gia xây dựng mô hình hiểu rõ về tổ chức và hoạt động của HTX, có đầy đủ kiến thức về phát triển thị trường, đặc biệt là kiến thức về phân tích và nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm. Huy động tối đa nguồn lực từ trung ương tới địa phương để xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả triển khai, mô hình hoá và phổ biến nhân rộng.

“Đặc biệt phải xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả xây dựng mô hình mức độ mở rộng, gắn kết của các HTX với chuỗi giá trị sản phẩm, mức độ bền vững của mô hình. Có quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị tham gia xây dựng mô hình, tổ chức các diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Đó chính là động lực để các cán bộ tham gia mô hình, HTX phát huy hết khả năng, thế mạnh, nội lực để mục tiêu xây dựng HTX được triển khai theo mô hình sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị đạt hiệu quả như mong đợi”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cho biết.

Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền

 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam