Số/ký hiệu 216/CTHĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 03/04/2020
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Chương trình hành động Thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Chương trình
Tệp đính kèm Chương trình hành động Thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024