Số/ký hiệu 59/UBKTr-LMHTXVN
Ngày ban hành 15/08/2019
Người ký Nguyễn Mạnh Thảo
Trích yếu Kiến nghị xem xét, sửa đổi một số nội dung tại dự thảo "Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Đang cập nhật
Tệp đính kèm Kiến nghị xem xét, sửa đổi một số nội dung tại dự thảo "Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Văn bản mới