Số/ký hiệu 276/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/08/2018
Người ký Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục
Trích yếu Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới

Văn bản mới