Số/ký hiệu
Ngày ban hành 07/08/2021
Người ký
Trích yếu Báo cáo: Tình hình phát triển KTT, HTX và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Báo cáo
Tệp đính kèm Báo cáo: Tình hình phát triển KTT, HTX và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19