Số/ký hiệu
Ngày ban hành 10/03/2022
Người ký
Trích yếu Chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương
Cơ quan ban hành Đảng ủy khối các cơ quan trung ương
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương