Số/ký hiệu 486/LMHTXVN-TCCB
Ngày ban hành 23/07/2020
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam

Văn bản mới