Số/ký hiệu 173/LMHTXVN-BanCSPT
Ngày ban hành 29/03/2021
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu CV gửi các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TW; Tỉnh ủy, HĐND, UBND về Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm CV gửi các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TW; Tỉnh ủy, HĐND, UBND về Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI

Văn bản mới