Số/ký hiệu 390/LMHTXVN-TCCB
Ngày ban hành 09/05/2023
Người ký Trịnh Xuân Ngọc
Trích yếu Danh sách Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó Cụm, Khối thi đua hệ thống LMHTXVN 2023
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Danh sách Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó Cụm, Khối thi đua hệ thống LMHTXVN 2023

Văn bản mới