Số/ký hiệu Số 23 -KH/ĐUK
Ngày ban hành 17/05/2021
Người ký Lại Xuân Lâm
Trích yếu Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Cơ quan ban hành Đảng uỷ Khối
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Văn bản mới