Số/ký hiệu 119-CV/BTG
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Nguyễn Minh Chung
Trích yếu Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
Cơ quan ban hành Đảng ủy khối các cơ quan trung ương
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII