Số/ký hiệu 116/2020/QH14
Ngày ban hành 03/07/2020
Người ký Nguyễn Thị Thúy Ngần
Trích yếu GIảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm GIảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Văn bản mới