Số/ký hiệu 121-CV/ĐĐ
Ngày ban hành 27/10/2020
Người ký Trịnh Xuân Ngọc
Trích yếu Góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng