Số/ký hiệu 52/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Nguyễn Đức Chi
Trích yếu Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Văn bản mới