Số/ký hiệu 150-KH/BTGTW
Ngày ban hành 26/05/2022
Người ký Lê Hải Bình
Trích yếu Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
Cơ quan ban hành Ban tuyên giáo
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Văn bản mới