Số/ký hiệu Số 576/KH-LMHTXVN
Ngày ban hành 25/08/2021
Người ký TM Ban chấp hành Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam