Số/ký hiệu 20-NQ/TW
Ngày ban hành 16/06/2022
Người ký Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Cơ quan ban hành BCH TW Đảng
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Văn bản mới