Số/ký hiệu 01/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/01/2023
Người ký Lê Minh Khái
Trích yếu Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho người lao động nữ đến năm 2030"
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho người lao động nữ đến năm 2030"

Văn bản mới