Số/ký hiệu 116-CV/ĐU
Ngày ban hành 22/04/2021
Người ký Trịnh Xuân Ngọc
Trích yếu Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
Cơ quan ban hành Đảng uỷ Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Hướng dẫn
Tệp đính kèm Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương