Số/ký hiệu Ben hành kèm quyết định 88/QĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 02/02/2018
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Quy chế thành lập và hoạt động của tổ công tác xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Quy chế
Tệp đính kèm Quy chế thành lập và hoạt động của tổ công tác xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị

Văn bản mới