Số/ký hiệu 88/QĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 02/02/2018
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Quyết định ban hàng quy chế thành lập hoạt động của tổ công tác và quy trình XD mô hình HTX găn với chuỗi giá trị
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định ban hàng quy chế thành lập hoạt động của tổ công tác và quy trình XD mô hình HTX găn với chuỗi giá trị

Văn bản mới