Số/ký hiệu 103/QĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 09/02/2018
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Quyết định ban hành chương trình hành động của LMHTXVN thực hiện NQ số 01 NQ CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định ban hành chương trình hành động của LMHTXVN thực hiện NQ số 01 NQ CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Văn bản mới