Số/ký hiệu Số 77/QĐ-BCĐKTTT
Ngày ban hành 03/08/2021
Người ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Trích yếu Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể

Văn bản mới